Download Äkta vara by Mats-Eric Nilsson PDF

By Mats-Eric Nilsson

Vad är det egentligen vi stoppar i oss? Frågan släpper inte taget om de tiotusentals svenskar som läst Den hemlige kocken - det okända fusket med maten på din tallrik, en bok som skakat livsmedelsindustrin i dess grundvalar. Runt middagsbord, i fikarum, på bloggar och i TV-kanalernas debattsoffor talas det som aldrig förr om den fejkade mat som vi varje dag lägger i kundvagnen. Vi konsumenter inser plötsligt att vi är grundlurade av de stora livsmedelskedjornas utbud, rikt på tillsatser males fattigt på råvaror. males vad ska guy då äta, är den givna följdfrågan från den omskakade matkunden. Och hur hittar guy de genuina och oförfalskade livsmedlen? Är majskycklingen verkligen bättre? Finns det någon skinka värd namnet? Varifrån får laxen sin färg och vad innehåller egentligen fiskpinnarna? Svaren på dessa frågor och många fler ger Mats-Eric Nilsson i sin nya bok Äkta vara. Här bjuder han på fler avslöjanden av det utbredda matfusket och tipsar samtidigt om mängder av goda alternativ. Denna shoppingguide är en detaljerad genomgång av two hundred livsmedel och förhoppningen är att den ska få följa med sina läsare ända in i butiken. Dessutom innehåller boken: - Så läser du en innehållsförteckning - Här är de vanligaste tillsatserna - Lär dig att genomskåda reklamspråket ("Naturligt", - "Hemlagat" etc.) - Vägvisare until eventually märkesdjungeln (Krav, Sigill, Nyckelhål etc.) - Så styr butiken dina inköp

Show description

Read or Download Äkta vara PDF

Best swedish books

Utvecklingspsykologi

I denna introduktionsbok i utvecklingspsykologi beskrivs barns och ungdomars, liksom den vuxna människans, utveckling på ett lättfattligt och instruktivt sätt. Boken tar upp aktuella forskningsrön samt viktiga och ibland kontroversiella frågeställningar. På det utvecklingspsykologiska området har big apple kunskap växt fram below senare år och tidigare rön måste fortlöpande revideras.

Kort om etik

Vår självbild som moraliska, skötsamma varelser hotas av skepticism, relativism, hyckleri och nihilism. Har vetenskapen avslöjat oss människor som genetiskt programmerade att handla själviskt, tävlingsinriktat och aggressivt?

I Kort om etik tar sig Simon Blackburn an de största etiska frågorna kring vår födelse, död, glädje, lust och frihet. Boken visar också varför vi har skäl att misstro de förenklade och absoluta svar som ofta präglar offentliga moraldebatter.

Traktat om toleransen

"Det mord som med rättvisans svärd förövades på Calas i Toulouse den nine mars 1762 är en av de säregna tilldragelser som förtjänar vår tids och eftervärldens uppmärksamhet. "

Utgångspunkten för Voltaires resonemang i Traktat om toleransen (1763) är avrättandet av köpmannen Jean Calas i Toulouse år 1762 efter en rättegång där katolsk fanatism spelat en avgörande roll. Voltaire bygger ut sin redogörelse för denna affär until en svindlande vidräkning med religiös ofördragsamhet, och hans satiriska talang firar triumfer i en mängd exempel från kyrkans historia. Denna kamp för ökad tolerans ledde inte bara until eventually upprättelse åt familjen Calas utan fick följder för hela den moderna västerländska uppfattningen om att tänka fritt.

Voltaire, egentligen François Marie Arouet, (1694-1778) var en av upplysningens främsta tänkare. Voltaire var kontroversiell och flera av hans verk förbjöds eller brändes och han hamnade until eventually och med i Bastiljen.

Vad jag säger ... och vad du hör - om konsten att mötas

Hur ofta pratar vi inte förbi varandra eller until och med över varandra? Antingen det gäller hemma eller i arbetslivet, är det viktigt att vi kan mötas och förstå varandra. Ibland, särskilt i konfliktfyllda sammanhang, vill det sig bara inte och klyftan mellan oss bara ökar.

Additional resources for Äkta vara

Sample text

På nätet är det sällan som en tjänst utesluter en annan. Avslutningsvis kan man notera att givet tjänster som ”streaming” och ”cloud computing” så framstår fildelning paradoxalt nog som en gammal kommunikationsform. På så vis kanske vi trots allt är på väg mot en situation efter The Pirate Bay. Idag anklagar nämligen representanter för medieindustrin på ett ganska märkligt sätt fildelarna för att förespråka ett föråldrat sätt hur Internet kan och bör användas. Den aktivism som kämpar för fildelningens försvar kan i så måtto anklagas för att vara konserverande, ja rentav konservativ till sin karaktär.

Som Johan Söderberg noterar i den här boken kan därför ett visst ”läckage” tillåtas. ­Såväl Microsoft som Adobe har tjänat på att det finns en icke-auktoriserad användarbas som vant sig vid och lärt sig deras produkter genom att använda piratkopierade versioner av Windows och Photo­ shop. Få privatpersoner äger betalda, licensierade versioner av det ­senare bildredigeringsprogrammet. Ändå gynnas företaget Adobe av att ’fotobranschen’ är full av självlärda experter för vilka Photoshop är det enda givna verktyget – vilket i förlängningen gör en licensierad version av programmet till en oundgänglig del av varje professionell bildbehandlingsateljé.

När den fasta biografen introducerades kring 1905 var det exempelvis en följd av helt nya distributionsmönster för film. Äldre medieformer med fast(låst) innehåll (panoramor, vaxmuseer, tittskåp) kunde alls inte konkurrera med de ständigt växlande biografprogrammen och slogs därför ut. På samma sätt kan exemplarframställning av musik alls inte konkurrera med samtidens digitala flöden av musikfiler, där cd:n har ersatts av låten som den minsta enheten. Av den anledningen är det inte övermodigt att kalla personerna bakom The Pirate Bay för ett slags mediala ikonoklaster och aktivistiska omstörtare av rådande distributionsförhållanden.

Download PDF sample

Rated 4.37 of 5 – based on 6 votes